Ыйык Китеп

Мугалимдер үчүн 60 Ыйык Китептин аяттары [Сүрөттөр менен]

Мугалимдердин ыраазычылыгы жана бекемдөөсү үчүн Ыйык Китептеги кубаттандыруучу аяттар. Мугалимдер Ыйык Китептеги аяттарды. Мугалимдер жашоодогу алгачкы кадамдарыбызда жөндөмдүүлүктөрүбүздү өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү

Эмне үчүн Ыйык Китепте жалгыз мүйүздүү жаныбарлар жөнүндө айтылган?

Эмне үчүн Ыйык Китепте жалгыз мүйүздүү жаныбарлар айтылган? Ыйык Китепте жалгыз мүйүздүү жаныбарлар жөнүндө эмне делет? Библиядагы тогуз жалгыз мүйүздүү жана библиялык котормо каталары. Unicorn Ыйык Китептеги аят